Fem tips til Flying Fish Cove og ni tips til Juleøen

Fem tips til The Settlement – Flying Fish Cove

1) Øens hovedby
Christmas Island er et australsk territorium og ligger 2300 km nordvest for Perth og 360 km syd for Jakarta i Indonesien. Byen The Settlement er øens største og her finder man små kinesiske restauranter og adskillige religiøse templer og moskeer. Her er også mulighed for at få en spændende undervandsoplevelse i byens havnebassin, som er det mest tilgængelige sted at snorkle.

2) En religiøs smeltedigel
Den lille ø i Det Indiske Ocean er hjemsted for ikke mindre end tre af de store verdensreligioner – buddhisme, kristendom og islam. Der kaldes til bøn fra bønneudråbertårnene, en duft af røgelse strømmer ud fra de buddhistiske templer og højt over byen The Settlement skuer Jomfru Maria ud over havet fra sit lille kapel. I januar afholdes det farverige kinesiske nytår.

3) Fosfatudvinding
Christmas Island har en meget rig forekomst af råfosfat i undergrunden. Flere steder på øen kan der ses spøjse landskaber, der er gamle fosfatminer, hvor man har udvundet mineralet. Der brydes stadig fosfat på øen og i byen The Settlement kan man opleve råstoffet blive udskibet ved den lille havn. Fosfat bruges til gødning og er et af landbrugets vigtigste næringsstoffer.

4) Flygtningecenter
Christmas Island kom for alvor på avisforsiderne verden over i 2001, da de afviste 433 forkomne bådflygtninge fra Irak og Afghanistan og i stedet sendte dem til stillehavsøen Nauru. I dag har man taget konsekvensen og bygget et flygtningecenter på øen, hvor eventuelle bådflygtninge, der kommer sejlende til det australske territorium indkvarteres, mens deres asylsag behandles.

5) Dyrelivet
Som mange andre øer er Juleøen et sted, hvor både befolkningen, plante – og dyrelivet er indført fra andre steder. Over tid, er mange af dyrearterne på øen blevet endemiske og minder om et australsk svar på Galapagos-øerne. På øen lever blandt andet fuglearten Abbott’s Booby (Juleø-sulen), der er en af de mest sjældne fugle i verden og kun lever på denne lille ø i Det indiske Ocean.

Juleøen er kendt for de gode dykkermuligheder og vandet er krystalklart.

Juleøen er kendt for de gode dykkermuligheder og vandet er krystalklart.

Ni tips til Christmas Island

  • Røde landkrabber: Millioner af krabber udklækkes hvert år på den fjerne ø.
  • Blowholes: Øens klippefyldte strande byder på hidsigt spruttende Blowholes.
  • Fuglelivet: Den daglige fodring af fuglene er et tilløbsstykke for turisterne.
  • Nationalparker: Over halvdelen af øens 135 kvadratkilometer er fredet.
  • Mangrovesumpe: Øens store ferskvandsmangrove befinder sig 50 m over havet.
  • Strande: Christmas Island er et paradis af smukke strande med hvidt sand.
  • Dykning: Havet omkring øen byder på et væld af farvestrålende koralfisk.
  • Sommerfugle: I det tropiske klima lever både sommerfugle og flagermus.
  • Kinesiske templer: Den religiøse mangfoldighed trives på den eksotiske ø.

De Berejstes Klubs medlemsblad Globen

Share Button