Undskyld

Digt

Undskyld jeg kom for sent
At jeg løj for dig
Talte nedladende om dig
Og ikke stolede på dig
Jeg så dig som et svagt fjols

Undskyld at jeg ikke fik øje på dine smukke kvaliteter
Jeg udnyttede dig
Ydmygede dig
Slog dig
Holdt ikke af dig
Gav dig ikke kærlighed

Undskyld jeg ikke tilgav dig
Jeg troede ikke på dig
Jeg var så snæversynet
Var ikke stor nok
ikke rummelig nok

Undskyld jeg ikke forstod dig
Ikke gjorde noget for at forstå dig
Bare var så dum og barnlig
Blottet for indsigt og tålmodighed

Undskyld for kun at have tænkt på mig selv
For at have svigtet da det gjaldt
Været ligeglad
Ikke orket
Ikke kunnet
For stadig ikke at have tilgivet

Undskyld for ikke at have fornemmet dine behov
For de gange jeg har hadet
Og ikke elsket
For at have opført mig som en idiot
For ikke, at have været ægte nok
Undskyld for ikke, at have været en bedre datter

Share Button

RelatedPost